TOKDEF TÜZÜK KURULTAYI

TOKDEF'den Basına ve kamuoyuna duyuru...

TOKDEF TÜZÜK KURULTAYI
TOKDEF İlkleri yapmaya devam ediyor.
TOKDEF STK'larda devrim niteliğinde bir ilk gerçekleştirdi.

TOKDEF'in 14 Ocak 2018 tarihinde yapılan Tüzük Kurultayında:

1- TOKDEF Tokat İli Dernekler Federasyonu’na bağlı derneklerin Federasyonda temsili noktasında en az bir Kadın Delege bulunması zorunluluğunu tüzüğüne madde olarak ekledi.
2- TOKDEF, yine aynı şekilde gençlerimizin de temsili için,30 yaş altında en az bir Genç Delege getirilme zorunluluğunu tüzüğüne madde olarak ekledi.

Böylelikle, 18 Haziran 2017 tarihinde yapılan Genel Kurulda vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesini, 14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen tüzük kurultayında yerine getirmiş olduk.
Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) güçlenmesini ,gelişmesini, büyümesini, ancak oluşturacağı güçlü yapılar sayesinde sağlayabilir.

- Kadınlar Örgütlü TOKDEF daha güçlü
- Gençler Örgütlü TOKDEF Daha güçlü

Bu Çerçevede Federasyonumuz tüzüğünde yapmış olduğumuz bir revizyonla Federasyonumuzda Gençlerin, kadınlarımızın daha etkin olması seçme ve seçilme haklarının tesisi ile bu yolda büyük bir adım atmış oldu.
Bizim bu örnek alınacak tüzük değişikliğimizin diğer STK'lar tarafından da benimseyeceğini düşünüyor, bu değişikliğin
Federasyonumuza hayırlı olmasını diliyorum.
TOKDEF Genel Başkanı
Halil Bakan