DERNEK KARARLARI


2 0 1 6 

TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU 

FUTBOL TURNUVASI YÖNETMELİĞİ  
 

TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU 
 
FUTBOL TURNUVASI YÖNETMELİĞİ 
 
Yönetim Kurulu  Onay Tarihi: ...... / ........../2016  Sayı: ....... 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tokat İli Dernekler Federasyonu’na bağlı derneklerin ve üyelerinin; 

 1. Aralarındaki centilmenlik ve dostluğun pekişmesini, 
 1. Mevcut sevgi ve saygı bağlarını geliştirmelerini, 
 1. Geleneksel kültür, örf ve adetlere sahip çıkmalarını, 
 1. Birbirleri ile tanışıp iletişim kurmalarını, 
 1. Sportif faaliyetlerde bulunmalarını, 
 1. Stresten uzaklaşabilmelerini teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine? katkıda bulunmak için düzenlenecek “Futbol Turnuvası” nın esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – Tokat İli Dernekler Federasyonu’na bağlı derneklerimiz ile Tokat İli İlçe belde ve köy derneklerimizin katılabileceği 32 takımdan oluşan futbol turnuvasını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – Bu yönetmelik , Tokat İli Dernekler Federasyonu Tüzüğünün 2 nci maddesinin 3 nolu bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 –  Tokat İli Dernekler Federasyonu bundan böyle Tokdef olarak anılacaktır. Tokat İli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu bundan böyle Tokdef Yönetim Kurulu olarak anılacaktır. 

 1. Tertip Komitesi (Spor Komisyonu): Tokdef Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinden bir kişiyi Turnuva Sorumlusu olarak görevlendirir. Tertip Komitesi, turnuva sorumlusu ile beraber her köyden birer temsilcilerden oluşur. Turnuva ile ilgili tüm kararlar Tertip Komitesi tarafından alınır. Yapılan itirazlar Tertip komitesi tarafından değerlendirmeye alınarak karara bağlanır. Ancak Tertip Komitesi Tokdef Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olduğundan itirazları değerlendirirken Tokdef Yönetim Kurulunun görüşüne de başvurabilir. 
 1. Centilmenlik: Turnuvadaki davranışlara ve görülen kartlara göre değerlendirilen, turnuvanın en anlamlı kupası olan centilmenlik kupasıyla ödüllendirilen sportif durumdur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Turnuvaya Katılım Şartları 

Katılım Şartları 

Madde 5   

A -Turnuvaya katılım şartları aşağıda belirtilmiştir. 

 1. Turnuvada oyuncu olarak yer alan sporcuların, sportif aktivitelerde bulunmalarına engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir. Bu konuda katılımcıların beyanı esas olup, aksi halde meydana gelebilecek herhangi bir sonuçtan Tokdef, Tokdef Yönetim Kurulu, Turnuva Sorumlusu veya Tertip Komitesi sorumlu tutulamaz. 
 1. Takımlar sadece Tokat İline Bağlı İl, İlçe, Belde ve Köy derneklerine üye ve o yerin nüfus kütüğüne bağlı oyuncu oynatabilirler. 
 1. Turnuvaya katılımda yaş sınırı yoktur. Ancak gerektiğinde Tokdef Yönetim Kurulu, Tertip Komitesi ile turnuvaya katılacak sporcular için yaş sınırı belirlemeye yetkilidir. 

B  -Turnuvaya Katılım Başvuru Dosyası içinde bulunması gereken belgeler. 

 1. Turnuvaya Katılım Başvuru Dilekçesi (Ek:1) 
 1. Yönetim Kurulu Kararı (Ek:2) 
 1. 18 Yaşından Büyük Oyuncular İçin İmzalı Muvafakatname (Ek:3) 
 1. 18 Yaşından küçük oyuncular için Velisinden İmzalı Muvafakatname (Ek-4) 
 1. Futbol Oynamasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu veya Beyan Yazısı (Ek-5)  
 1. Resimli ve TC Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 1. En az 15 en fazla 18 kişiden oluşan Forma Numaraları belirtilmiş Takım Listesi 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Turnuva ve Oyun Kuralları 

Turnuva Kuralları 

Madde 6 - Futbol turnuvasına katılan takımlar aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılır. 

 1. Takım kadroları en az 15, en fazla 18 oyuncudan oluşur. Sahaya 11 kişilik as kadro ile çıkılıp yedeklerle beraber maç kadrosu Yedek Kaleci dahil 15 kişiden oluşur.  
 1. Karşılaşmalarda 1 orta hakem  2 yan hakem görev alır, sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerlidir. 
 1. Takımlar turnuvaya başlamadan önce oyuncu listelerini ve oyuncuların kimlik fotokopilerini Tertip Komitesine vermek zorundadırlar. 18 yaşından küçük oyuncular  ailelerinden alınmış muvafakat name ’yi Tertip Komitesine ibraz etmek zorundadır. 
 1. Oyuncular, turnuvaya başvuru sırasında verilen takım listelerinde belirtilen forma numaraları ile maçlara çıkarlar. 
 1. Takım listeleri Tertip Komitesince teslim alındıktan sonra, zorunlu bir durum dışında takım kadrosunda değişiklik yapılamaz. Bu konuda takdir yetkisi Tertip Komitesine aittir. 
 1. Karşılaşmalar sırasında takımın başında mutlaka bir yöneticisi bulunur. Aksi takdirde yönetimden takım kaptanı sorumludur. 
 1. Bir takımda oynayan oyuncu veya herhangi bir sıfatla görev alan kişi, turnuva boyunca başka bir takımda oynayamaz veya görev alamaz. 

 

Oyun Kuralları 

Madde 7 – Turnuva aşağıda bulunan oyun kurallarına göre oynanır. 

 1. GENEL ŞARTLAR 

 

 1. Turnuvada centilmenlik ve disiplin esastır. 
 1. Karşılaşmalarda galibiyete 3 (üç), beraberliğe 1 (bir) puan verilir. Mağlubiyet halinde puan verilmez. 
 1. Maçlar 25 er dakikalık çift devre halinde oynanır. İki devre arasındaki dinlenme süresi ve maç araları Minimum  5 (beş) dakika maximum 10 (On) dakikayı geçemez. 
 1. Bir takım kaleci dahil 11 (Onbir) oyuncu ile oynar. En az 9 (Dokuz) futbolcu ile oyuna başlayabilir. Oyun esnasında bir takımın oyuncu sayısının 7 (Yedi) kişiye düşmesi halinde maç tatil edilir. Sonuç, maçın tatiline neden olan takım aleyhine 3–0 (üç sıfır) olarak tescil edilir. Maçın tatil edildiği anda rakip takımın attığı gol farkı üçten fazla ise bu skor aynen geçerli sayılır. 
 1. Turnuva süresince 2 (iki) maça çıkmayan takım turnuvadan ihraç edilir. Oynamış olduğu maçların ve oynayacağı maçların sonuçları aleyhine 3-0 (üç sıfır) olarak tescil edilir. 
 1. Takımlar maç saatinden 15 dakika önce sahada hazır bulunur. Maçın başlama saatini 10 dakika geçtiği halde asgari 9 (dokuz) kişilik maç kadrosu tamamlamayan takım müsabakaya çıkamaz ve 3 – 0 (üç sıfır) hükmen yenik sayılır. 
 1. Takımlar, isimleri maç listesinde yazılı olmak kaydı ile kaleci dahil en çok 4 (dört) oyuncu değiştirebilir. Çıkan oyuncu tekrar oyuna dahil olamaz. 
 1. Puan eşitliği halinde genel gol averajına bakılır. Averaj eşitse iki takım arasındaki averaja bakılır. Eşitse centilmenlik durumuna bakılır.? Centilmenlik de eşitlik olursa iki takım arasında kura çekilir ve/veya zaman ve sahanın durumuna göre baraj maçı yapılır. Baraj maçı yaptırma/yaptırmama yetkisi Tertip Komitesine aittir. 
 1. Elemeli maçlarda beraberlik halinde 10’ ar dakikalık iki devre halinde uzatma uygulanır. Uzatma devreleri sonunda eşitlik halinde karşılıklı 5 (beş) seri penaltı atışına geçilir. Yine eşitlik söz konusu ise eşitlik bozulana kadar penaltı atışına devam edilir. Müsabakada görev alacak hakem ve gözlemcileri Tertip Komitesi tespit eder. 
 1. Grup maçlarının fikstürü, finale kadar olan grup ve eşleşmelerin şekli Tertip Komitesi tarafından tespit edilir. Turnuva başlamadan önce takım yöneticilerine duyurulur. 
 1. Final maçını kazanan takım Turnuva Şampiyonu olur. 
 1. Maçlarda ofsayt, taç ve kaleciye geri pas kuralları geçerlidir. 

B) OYUN ŞARTLARI 

1) Oyuncu Değiştirme Yöntemi 
 
Bir oyuncu yedek oyuncu ile değiştirme aşağıdaki şartlarda yapılmalıdır: 
 
a) En fazla Kaleci Hariç 3 (Üç) Kaleci Dahil 4 (Dört) oyuncu değişikliği yapılabilir.  

b) Değiştirme yapılmadan önce hakeme haber verilir, 
 
c) Yedek oyuncu, ancak yerini alacağı oyuncu oyun alanından çıktıktan ve hakemden     gir işaretini aldıktan sonra oyun alanına girer, 
 
d) Yedek oyuncu, yalnız oyunun durduğu bir anda ve orta saha çizgisi hizasından oyun     alanına girer, 
 
e) Oyuncu değiştirme, yedek oyuncu sahaya girince tamamlanmış olur, 
 
f) Oyun alanına giren yedek oyuncu o andan itibaren oyuncu kabul edilir, oyun        alanından çıkanın oyuncu niteliği bitmiş olur, 
 
g) Yedek oyuncu ile yer değiştiren oyuncu tekrar oyuna giremez, 
 
h) Bütün yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin, hakemin otorite ve karar          yetkisine tabidir. 
 
2. Kaleci Değiştirme 
 
a) Diğer oyunculardan herhangi biri, 
 
b) Hakeme önceden haber verilmek, 
 
c) Değişme oyunun durduğu bir anda yapılmak şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir. 

d) Kalecinin Krımızı Kart görmesi halinde oyun içinden bir oyuncu ile değiştirilir.  
 
3.İhlaller/Cezalar 
 
Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse: 
 
a) oyun durdurulur. 
 
b) Girene ihtar verilip sarı kart gösterilir ve oyun alanından çıkartılır, 
 
c) Oyun durdurulduğu anda topun olduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlanır. 
 
Eğer bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan, kaleci ile yer değiştirirse: 
 
a) oyun devam eder, 
 
b) ihlali yapan oyunculara, topun ilk oyundışı olduğu anda ihtar verilip sarı kart gösterilir. 
 
Bu kuralın diğer bütün ihlallerinde: 
 
ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sarı kart gösterilir. 
 
Oyunun Tekrar Başlaması 
 
Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa: 
 
Oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır. 
 
Oyuncu ve Yedek Oyuncuların İhracı 
 
Oyun başlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu alınabilir. Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz. 

Oyuncuların Giysi ve Gereçleri 
 
Güvenlik 
 
Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek her hangi bir giysi giymemeli veya (her çeşit takılar da dahil) gereçler taşımamalıdır. 
 
Gerekli Giysiler 
 
Bir oyuncunun gerekli olan giysileri 
 
·forma veya gömlek, 
 
·şort (eğer tayt giyilirse, taytın rengi şortun esas renginde olmalı), 
 
·tozluklar, 
 
·tekmelikler, 
 
·futbol ayakkabılarından oluşur. 
 
Tekmelikler 
 
·tozluklar ile tamamen örtülmelidir. 
 
·uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yapılmalıdır. 
 
·yeterli bir koruma sağlamalıdır. 
 
Kaleciler 
 
Her kaleci, kendisini diğer oyunculardan, hakemden ve yardımcı hakemlerden ayırt edecek renkte giyinir. 
 
İhlaller/Cezalar 
 
Bu kuralın herhangi bir ihlali halinde: 
 
· oyunun durdurulması şart değildir. 
 
· giysi ve gereçleri uygun olmayan oyuncuya hakem tarafından gerekli düzeltmeleri yapması için oyun alanından çıkması bildirilir. 
 
·oyuncu, eğer topun ilk oyun dışı olduğu ana kadar uygun olmayan giysi ve gereçlerini düzeltmemişse, topun ilk oyun dışı olduğu anda oyun alanından çıkar, 
 
·giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alanından çıkan oyuncu hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar giremez. 
 
·hakem, oyuncunun oyun alanına girmesine izin vermeden önce giysi ve gereçlerini düzelttiğini kontrol eder, 
 
·oyuncu yalnız topun oyun dışı olduğu anda oyuna girebilir. 
 
Bu kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından çıkartılan bir oyuncu eğer hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar girerse (veya ilk defa girerse) ihtar verilip sarı kart gösterilir. 
 
Oyunun Tekrar Başlaması 
 
Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa: oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak bir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır. 

 

OYUN SÜRESI 
 
Oyunun Devreleri 
 
Hakem ve oynayan iki takım aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa bir oyun 25'er dakikalık iki eşit devreden oluşur. Oyunun devre sürelerini değiştirmek için karar (örneğin, havanın kararması yüzünden 20'şer dakikalık iki devreye indirmek) verilmesi oyun başlamadan önce verilmeli ve müsabaka yönetmeliklere uygun olmalıdır. 
 
Devre Arası 
 
Oyuncuların devre arası dinlenmeye hakları vardır. Devre arası 5 (Beş) dakikadan az 10 (On) dakikadan uzun olmamalıdır. Müsabaka yönetmeliklerinde devre arası zaman süresi belirtilmelidir. Devre arası zamanı ancak hakemin izni ile değiştirilebilir. 
 
Kayıp Zaman İçin Uzatma 
 
Aşağıdaki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait olduğu devreye eklenecektir. 
 
a) oyuncu değiştirmeleri 
 
b) oyuncuların sakatlanmaları, 
 
c) sakatlanan oyuncuların tedavi için oyun alanından çıkarılmaları, 
 
d) zaman geçirilmesi, 
 
e) herhangi bir diğer neden dolayısıyla. 
 
Eklenecek süre hakemin takdirine bağlıdır. 
 
Penaltı Vuruşu 
 
Her iki devrenin veya uzatma devrelerinin sonunda yapılacak penaltı vuruşu için gerekli süre eklenecektir. 
 
Uzatma Devreleri 
 
Müsabaka yönetmelikleri bir oyuna iki eşit uzatma devresi ilave edilmesi gerektiğini içerebilir. Uzatma devreleri 10 dakikadan fazla olamaz ve devre arası verilemez. 
 

 

Tatil Edilen Maç 
 
Müsabaka yönetmeliği aksini belirtmedikçe, tatil edilmiş bir maç tekrar edilir. 
 
OYUNUN BAŞLAMASI 
 
Başlama Vuruşundan önce para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer. 
 
Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar. Para atışını kazanan takım ikinci yarıda başlama vuruşunu yapar. Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler. 
 
Başlama Vuruşu 
 
Oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu: 
 
a) oyunun başlangıcında, 
 
b) bir gol atıldıktan sonra, 
 
c) maçın ikinci yarısının başlangıcında, 
 
d) eğer oynanırsa, her iki uzatma devresinin başlangıcında yapılır, 
 
Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir. 

Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir. 
 
Yöntem 
 
a) bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunacaklardır, 
 
b) başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m.  uzakta olurlar, 
 
c) top orta noktada hareketsiz bir şekilde duracaktır, 
 
d) hakem bir işaret verecektir. 
 
e) top, vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği andan oyunda olacaktır. 
 
f) vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunmayacaktır. 
 
Bir takımın kazandığı her golden sonra başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılacaktır. 
 
İhlaller / Cezalar 
 
Eğer vuruşu yapan oyuncu top bir başka oyuncuya dokunmadan önce ikinci kez dokunursa: rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verilecektir. 
 
Başlama vuruşu yönteminin herhangi bir başka surette ihlali durumunda: vuruşu tekrar edilecektir. 
 
Hakem Atışı 
 
Oyun, top oyunda iken şayet Oyun Kurallarında belirtilmeyen bir nedenle geçici olarak durdurulmuşsa oyuna yeniden bir hakem atışı ile devam edilecektir. 

 
 

TOPUN OYUNDA VE OYUN DIŞI OLMASI 
 
Topun Oyundışı Olması 
 
Top aşağıdaki hallerde oyun dışında olacaktır: 
 
- top kale çizgisini veya taç çizgisini, havadan veya yerden, tamamen geçtiği zaman oyun hakem tarafından durdurulduğu zaman. 
 
Topun Oyunda Olması 
 
Top: - kale direklerine, üst direğe veya köşe bayrak direklerinden birisine çarpıp oyun alanı içine döndüğü oyun alanı içinde bulundukları sırada hakem veya yardımcı hakemlerden birisine çarptığı, durum da dahil olmak üzere, oyun dışı olmadığı bütün durumlarda oyundadır. 
 
Gol Yapma Yöntemi 
 
Gol Yapma 
 
Bir gol, golü atan takımın gol öncesi oyun kurallarını ihlal etmemiş olması şartıyla, topun tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçmesi ile yapılır. 
 
Kazanan Takım 
 
Bir maçta daha fazla gol atan takım maçı kazanmış sayılır. Eğer her iki takım eşit sayıda gol atmış veya hiç gol atılmamış ise maç berabere sonuçlanmış olur. 

Müsabaka Yönetmeliği 
 
Yönetmeliklere, berabere sonuçlanan maçlarda maçı kazanan takımı belirlemek için, uzatma devreleri konulabilir. 
 
Ofsayd 
 
Ofsayd Pozisyonu 
 
Sadece ofsayd pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir. 
 
Bir oyuncu eğer: 
 
- rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayd pozisyonundadır. 
 
Bir oyuncu eğer: kendi yarı alanından ise veya 
 
sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise 
 
veya son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise, ofsayd pozisyonunda değildir. 
 
İhlal 
 
Ofsayd pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşı tarafından oynandığı anda, hakemin kanısına göre,oyuna müdahale ederek veya rakibe müdahale (tesir) ederek veya bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek, aktif oyunun içinde olursa ofsayd olarak cezalandırılır. 
 
İhlal Olmaması 
 
Eğer top, bir oyuncuya doğrudan doğruya kale vuruşundan veya taç atışından veya köşe vuruşundan, gelirse bir ofsayd ihlali yoktur. 
 
İhlaller / Cezalar/faul 
 
Futbol Oyun Kuralları 
 
Direkt, endirekt ya da penaltı vuruşu ile cezalandırılan faul ve fena hareketler, karşı tarafa zarar verme amacı taşıması halinde ihtar ve ihraçla da sonuçlanabilir. 
 
Fauller ve Fena Hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır: 
 
Direkt Serbest Vuruş Eğer, bir oyuncu aşağıda belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yaparsa rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir: 
 
1- Rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse, 
 
2- Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse, 
 
3- Rakibin üstüne sıçrarsa, 
 
4- Rakibe şarj yaparsa, 
 
5- Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse, 
 
6- Rakibini iterse. Ayrıca, eğer bir oyuncu aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir: 
 
7- Topu kazanmak için ayakla müdahale ederken (tackle) topa dokunmadan önce rakibe dokunursa, 
 
8- Rakibini tutarsa, 
 
9- Rakibe tükürürse, 
 
10- Topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç). Direkt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır. 

Penaltı Vuruşu 
 
Eğer yukarıda belirtilen 10 ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir. 
 
Endirekt Serbest Vuruş 
 
Kaleci, kendi ceza sahasında, aşağıdaki 5 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir: Topu eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce, topa tekrar eliyle dokunursa, Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa, Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa, zaman geçirirse. Eğer bir oyuncu hakemin kanatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir: Tehlikeli tarzda oynarsa, Rakibinin ilerlemesine mani olursa, Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,  belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durdurulduğunda. Endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır. 
 
Disiplin Cezaları 
 
İhtar Verilecek Haller 
 
Eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart gösterilir: 
 
1- Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise, 
 
2- Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse, 
 
3- Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse, 
 
4- Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse, 
 
5- Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise, 
 
6- Hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse, 
 
7- Hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse. 
 
İhraç Verilecek Haller 
 
Eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihraç edilip kırmızı kart gösterilir: 
 
1- Ciddi faullü oyundan suçlu ise, 
 
2- Şiddetli hareketten suçlu ise, 
 
3- Rakibe veya bir başkasına tükürürse, hakeme, oyunculara, seyircilere ve/veya Tertip komitesine küfür ederse, 
 
4- Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç) 
 
5- Kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse, 
 
6- Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa, 
 
7- Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin Hükümleri 

Disiplin Suç ve Cezaları 

Madde 8 –  

 1. Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere sözlü veya fiili hareketlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler, Tertip Komitesince alınacak karar gereği, süresi 2(iki) maçtan az olmamak kaydı ile turnuva dışında bırakılırlar. 
 1. Saha dışında bulunan yedek ve değiştirilmiş oyuncular da, normal oyuncu statüsünde olup oyun kurallarına aynen uymak zorundadırlar. 
 1. Turnuva süresince alınacak tüm disiplin hükümleri Tertip Komitesi tasarrufunda olup kesindir. Alınan kararlar maçlardan sonraki ilk çarşamba günü yazılı olarak veya internet sitesi aracılığıyla tebliğ edilir. 
 1. Oyun içinde veya dışında direkt kırmızı kart gören futbolcu, yedek futbolcu veya teknik sorumluya Tertip Komitesince maç cezası verilebilir. 
 1. Maç esnasında sarı kartı kırmızı karta dönüşen veya 3 (üç) maç üst üste sarı kart gören futbolcu, yedek futbolcu ve teknik sorumluya Tertip Komitesince bir maç ceza verilir. 
 1. Centilmenlik kurallarına aykırı hareketten dolayı direkt kırmızı kart cezası alan sporcu Tertip Komitesince turnuvadan men edilir. 
 1. Maçlarda hakem kararı kesin olup, hakem ve gözlemci raporları dâhilinde Tertip Komitesi takımlara para, futbolculara ise eylemleri dâhilinde para ve maç oynamama cezası verebilir. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İtirazlar 

 

İtirazlar 

Madde 9 –  

 1. Müsabaka ile ilgili her türlü itirazlar, müsabakanın oynandığı tarihten sonraki ikinci iş günü sonuna kadar, takım yöneticisi veya takım kaptanı tarafından yazılı olarak Tertip Komitesine yapılır. Tertip Komitesi takip eden iki iş günü içinde itirazı karara bağlar ve taraflara yazılı olarak bildirir. Tertip Komitesinin bu konudaki kararı kesindir. 
 1. Bu yönetmelikte yer almayan konularla ilgili olarak Tertip Komitesinin alacağı kararlar kesindir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Ödüllendirme Hükümleri 

Ödüllendirme 

Madde 10 - Turnuva sonunda birincilik (şampiyonluk), ikincilik, üçüncülük ve en anlamlı kupa olan Centilmenlik kupası olmak üzere 4 (dört) kupa verilir. Turnuva sonucunda gol kralı olan sporcu başarı plaketiyle ödüllendirilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Turnuva Yeri, Katılım Bedeli, Yürürlük ve Yürütme 

Turnuva Yeri 

Madde 11 - Turnuvaların yeri, tarihi ve maç saatleri Tertip Komitesi tarafından turnuva başlamadan en az 15 gün önce ilan edilir. 

 

Katılım Bedeli 

Madde 12 - Turnuvanın giderlerini karşılamak için Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Tertip Komitesi katılım bedeli belirleyecektir.. Katılım bedeli turnuvaya başlamadan önce Tokat İli Dernekler Federasyonunun  İşbankası Ihlamurkuyu Şubesi nezdinde bulunan 1232-0309571 Hesap Numarasına ve/ya TR37 0006 4000 0011 2320 3095 71 IBAN Nolu Vadesiz TL Hesabına Futbol Turnuvası Katılım Bedeli olarak yatırılacaktır. Bankadan alınan Turnuva Katılım Dekontunun bir fotokopisi Tertip Komitesine Turnuva Başvuru Belgeleriyle birlikte bir dosya içerisinde sunulacaktır. Tertip Komitesine elden Turnuva Katılım Bedeli verilmeyecektir.  

Yürürlük 

Madde 13 - Bu Yönetmelik 15.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri Tokdef Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Madde 15 -   

 1. Turnuvanın asil amacı olan centilmenlik ve dostluğun pekişmesi olduğu için bu amaca aykırı davranan oyuncu, takımlar ve yöneticiler Tertip Komitesi tarafından cezalandırılır. 
 1. Her hafta maçların değerlendirmesini yapmak üzere Tertip Komitesi maçların bitiminden sonra Tokdef  Merkezinde veya komisyonun uygun göreceği bir yerde toplanır. 
 1. Futbolcu sakatlanmalarına karşı gerekli tedbirleri almak, takım yöneticilerinin sorumluluğundadır. 

 

TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU 

YÖNETİM KURULU 

 

Erzade POLAT      Kemal MAY           Halis DESTEGÜL     Ali BAŞAK 

Rıza GENÇ         Cemal ERGEN       Turhan ÇAKIR           Kemal SOLMAZ  

Mehmet SARIYAR               Evrim APAY                    Murat İLTER TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU FUTBOL TURNUVASI KOMİTE KARARLARI
 
 
Karar Tarihi      : 28.09.2016
 
Karar No           : 2016 / 01
 
Karar Bölgesi   : Sancaktepe Sarıgazi Stadı
 
 
ALINAN KARARLAR
 
1-   Maçların ertelenmesi ile ilgili komitemize gelen talepler Komitemiz tarafından ilgili kurum ve kişilerle  görüşülmüştür.  Görüşmeler neticesinde Tokat İli Dernekler Federasyonumuzun sözleşmesi gereği Futbol Turnuvamız 04 Eylül 2016 tarihinde başlayacaktı.  Kurban Bayramı nedeniyle yapılan görüşmeler sonucu Futbol Turnuvası 2 Hafta ertelendiğinden dolayı tekrar erteleme talebimiz olumsuz karşılanmıştır.
 
2-  25.09.2016 tarihinde oynanan maçlar ile ilgili olarak
 
     Aydoğdu - Kozdere karşılaşmasında Kozdere Futbol Takımından 6 numaralı Doğan PEKER Turnuva Yönetmeliğimizin  4.Bölüm 8.nci Maddesi gereği ve Komite Kararımıza istinaden (Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere sözlü veya fiili hareketlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler, Tertip Komitesince alınacak karar gereği, süresi 2(iki) maçtan az olmamak kaydı ile turnuva dışında bırakılırlar.)  3  Maç oynamama cezası verilmiştir.
Ahmetalan-Nebiköy karşılaşmasında Nebiköy Futbol Takımından 1 numaralı Engin ATEŞ Turnuva Yönetmeliğimizin  4.Bölüm 8.nci Maddesi gereği ve Komite Kararımıza istinaden (Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere sözlü veya fiili hareketlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler, Tertip Komitesince alınacak karar gereği, süresi 2(iki) maçtan az olmamak kaydı ile turnuva dışında bırakılırlar.)  3  Maç oynamama cezası verilmiştir.
Ahmetalan-Nebiköy karşılaşmasında Ahmetalan Futbol Takımından 5 numaralı Emre UÇAR Turnuva Yönetmeliğimizin  4.Bölüm 8.nci Maddesi gereği ve Komite Kararımıza istinaden (Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere sözlü veya fiili hareketlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler, Tertip Komitesince alınacak karar gereği, süresi 2(iki) maçtan az olmamak kaydı ile turnuva dışında bırakılırlar.)  2  Maç oynamama cezası verilmiştir.
Oynanan maçlar neticesinde Trübünde takımlarını desteklemek üzere gelen seyircilerin bir kaç tanesinde Trübünde Alkollü içecek tükettikleri tespit edilmiş olup, gerekli uyarılar yapılmıştır, Tekrar tespiti halinde ilgili takımların seyircilerine maç izlememe cezası verilecektir. Kimsenin mağdur edilmemesi için Takım sorumlularının ve Dernek Başkanlarımızın seyircilerini uyarmaları konu hakkında hassasiyet göstermelerinin sağlanması için duyarlı olmalarını önemle rica ederiz.
E  Grubunda bulunan Hasanbaba Derneği Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Gevrek - Hasanbaba Maçı için  Gevrek Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Hasanbaba Takımının  3-0 Mağlubiyetine
E  Grubunda bulunan Hasanbaba Derneği Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Yeşilalan - Hasanbaba Maçı için  Yeşilalan Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Hasanbaba Takımının  3-0 Mağlubiyetine
E  Grubunda bulunan Hasanbaba Derneği Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Sırçalı - Hasanbaba Maçı için  Sırçalı Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Hasanbaba Takımının  3-0 Mağlubiyetine karar verilmiştir.
Hasanbaba Takımının maçları oynanmayacağından dolayı ilgili  maç saatlerinde değişiklik olduğundan dolayı Maç saatleri 1 saat öne çekilmiş ve fikstür değişmiştir.
Değişen Fikstüre gere maç saatleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
3.Hafta Maçları ve Oynama Saatleri
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
02.10.2016 PAZAR EGUDER - GÖLCÜK 17:00-17:30 17:30-17:40 17:40-18:10
02.10.2016 PAZAR BALLIDERE -HUBYAR 18:10-18:40 18:40-18:50 18:50-19:20
02.10.2016 PAZAR ÇAMBULAK - KİLLİK 19:20-19:50 19:50-20:00 20:00-20:30
02.10.2016 PAZAR GEVREK - SIRÇALI 20:30-21:00 21:00-21:10 21:10-21:40
02.10.2016 PAZAR ARISU - KARAKAYA 21:40-22:10 22:10-22:20 22:20-22:50
4.ncü Hafta Oynanacak Olan Maçlar ve Saatleri
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
09.10.2016 PAZAR ÇÖREĞİBÜYÜK - GÜNÇALI 17:00-17:30 17:30-17:40 17:40-18:10
09.10.2016 PAZAR AHMETALAN - ZİLDER 18:10-18:40 18:40-18:50 18:50-19:20
09.10.2016 PAZAR YAĞMURLU - KOZDERE 19:20-19:50 19:50-20:00 20:00-20:30
09.10.2016 PAZAR SENKÖY - AYDOĞDU 20:30-21:00 21:00-21:10 21:10-21:40
09.10.2016 PAZAR NEBİKÖY - ORMANBEYLİ 21:40-22:10 22:10-22:20 22:20-22:50
5.nci Hafta Oynanacak Olan Maçlar ve Maç Saatleri
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
16.10.2016 PAZAR GÖRÜMLÜ - SALKAVAK 17:00-17:30 17:30-17:40 17:40-18:10
16.10.2016 PAZAR GEVREK - YEŞİLALAN 18:10-18:40 18:40-18:50 18:50-19:20
16.10.2016 PAZAR ÇAMBULAK - GÖLCÜK 19:20-19:50 19:50-20:00 20:00-20:30
16.10.2016 PAZAR ARISU - HUBYAR 20:30-21:00 21:00-21:10 21:10-21:40
16.10.2016 PAZAR BALLIDERE - KARAKAYA 21:40-22:10 22:10-22:20 22:20-22:50
16.10.2016 PAZAR EGUDER- KİLLİK 22:50-23:20 23:20-23:30 23:30-24:00
6.ncı Hafta Oynanacak Olan Maçlar ve Maç saatleri
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
23.10.2016 PAZAR NEBİKÖY - ZİLDER 17:00-17:30 17:30-17:40 17:40-18:10
23.10.2016 PAZAR AHMETALAN - ORMANBEYLİ 18:10-18:40 18:40-18:50 18:50-19:20
23.10.2016 PAZAR GÖRÜMLÜ - GÜNÇALI 19:20-19:50 19:50-20:00 20:00-20:30
23.10.2016 PAZAR ŞENKÖY - KOZDERE 20:30-21:00 21:00-21:10 21:10-21:40
23.10.2016 PAZAR ÇÖREĞİBÜYÜK - SALKAVAK 21:40-22:10 22:10-22:20 22:20-22:50
23.10.2016 PAZAR YAĞMURLU - AYDOĞDU 22:50-23:20 23:20-23:30 23:30-24:00
SARIGAZİ STADI TURNUVA KOMİTESİ ADINA KARAR ALAN KOMİTE ÜYELERİ
 
RIZA GENÇ                          - Komite Başkanı  
SADIK EVREN                     - Komite Üyesi
KEMAL SOLMAZ                 - Komite Üyesi
ERHAN ERDOĞAN            - Komite Üyesi
KEMAL SOLMAZ                 - Komite Üyesi
KEMAL MAY                         - Komite Üyesi
 


Dernek Kurucu üyeleri dernek merkezinde ....../......../2..... tarihinde toplanmış;
 
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ...........................................................,
Başkan Yardımcılığı'na ......................................................................,
Genel Sekreterliğe............................................................................,
Yönetim Kurulu Üyeliğne .....................................ve .........................,
seçilerek görevlendirilmelerine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.


TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU FUTBOL TURNUVASI KOMİTE KARARLARI
 
 
Karar Tarihi      : 28.09.2016
 
Karar No           : 2016 / 02
 
Karar Bölgesi   : Avcılar Belediye Stadı
 
 
ALINAN KARARLAR
 
1. B Grubundan CİHET KASABASI Futbol Takımı  D Grubndan MUTLUCA Futbol Takımı oyuncularını tamamlayamadıklarından dolayı Turnuvada olmayacaklarını beyan ettiklerinden dolayı Avcılar Belediyesi Stadında oynanan maçların saatleri değiştirilmştir.
 
Buna Göre 
 
A  Grubunda bulunan Cihet  KasabasıFutbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Armutalan - Cihet Maçı için  Armutalan Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Cihet Kasabası Takımının  3-0 Mağlubiyetine
A Grubunda bulunan Cihet Kasabası Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Cihet Kasabası - Keçeci Maçı için  Keçeci Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Cihet Kasabası Takımının  3-0 Mağlubiyetine
A Grubunda bulunan Cihet Kasabası Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Kuytul - Cihet Kasabası Maçı için  Kuytul Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Cihet Kasabası Takımının  3-0 Mağlubiyetine karar verilmiştir.
D Grubunda oynanan Derbentçi-Temecük takımlarının 18.09.2016 tarihinde oynanacak maça Temecük Takımının gelmemesi üzerine Derbentçi Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine Temecük Takımının 0-3 Mağlubiyetine karar verilmiştir.
D Grubunda bulunan Mutluca Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Mutluca - Derbentçi Maçı için  Derbentçi Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Mutluca Takımının  3-0 Mağlubiyetine,
D Grubunda bulunan Mutluca Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Mutluca - Temecük Maçı için  Temecük Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Mutluca Takımının  3-0 Mağlubiyetine,
D Grubunda bulunan Mutluca Futbol Takımı Turnuvada yer almasına rağmen maçlara katılamayacaklarını beyan ettiğinden dolayı Mutluca - Çevrecik Maçı için  Çevecik Takımının 3-0 Hükmen Galibiyetine-Mutluca Takımının  3-0 Mağlubiyetine karar verilmiştir. Fikstür yeniden hazırlanmıştır.
 
2. 25.09.2016 tarihinde oynanan KUŞÇU KASABASI - AKARÇAY KASABASI Maçında Kuşçu Kasabasında oynayan 2 Numaralı Oyuncu Hayrettin KABAKÇI Tokdef Futbol Tunuvası Yönetmeliğine göre maçta gördüğü Kırımıza Karttan Dolayı 1 Maç Oynamama cezası verilmiştir.
 
AVCILAR BELEDİYESİ STADINDA OYNANACAK MAÇLAR VE MAÇ SAATLERİ
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
02.10.2016 PAZAR ALAN - YAYLAKENT 20:00-20:30 20:30-20:40 20:40-21:10
02.10.2016 PAZAR KUYTUL-ARMUTALAN 21:10-21:40 21:40-21:50 21:50-22:20
02.10.2016 PAZAR DERBENTÇİ-ÇEVRECİK 22:20-22:50 22:50-23:00 23:00-23:30
 
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
09.10.2016 PAZAR AKARÇAY-YEŞİLÇAM 20:00-20:30 20:30-20:40 20:40-21:10
09.10.2016 PAZAR ALAN-DOĞLACIK 21:10-21:40 21:40-21:50 21:50-22:20
09.10.2016 PAZAR KUŞÇU - GEVREK 22:20-22:50 22:50-23:00 23:00-23:30
 
 
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
16.10.2016 PAZAR DOĞLACIK - ERENLİ 20:00-20:30 20:30-20:40 20:40-21:10
16.10.2016 PAZAR AKARÇAY-GEVREK 21:10-21:40 21:40-21:50 21:50-22:20
16.10.2016 PAZAR KECECİ-ARMUTALAN 22:20-22:50 22:50-23:00 23:00-23:30
 
 
 
TARİH MAÇLAR İLK YARI ARA DİNLENME İKİNCİ YARI
23.10.2016 PAZAR ERENLİ-YAYLAKENT 20:00-20:30 20:30-20:40 20:40-21:10
23.10.2016 PAZAR KUŞÇU-YEŞİLÇAM 21:10-21:40 21:40-21:50 21:50-22:20
23.10.2016 PAZAR TEMECÜK-CEVRECİK 22:20-22:50 22:50-23:00 23:00-23:30


Dernek gelirlerinin toplanması için ........(...) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi ......................................... ve ....................................................'e Dernekler Yönetmeliğinde belirtildiği üzere kişi başına üçer adet yetki belgesi düzenlenmesine, yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanmasına ve birer suretinin mülki idare amirliğine bildirilmesine karar verilmiştir.

 1. Her grup kendi arasında çarpraz eşleşme yapılmış olup, aşağıdaki takımlar bir birleriyle müsabaka yapacaklardır. İlk eleme maçı 4 maç sonraki hafta 4 maç olmak üzere haftalık eleme maçlarının saatleri de kura ile çekilerek aşağıdaki şekilde oluşmuştur.


 2. Eleme maçlarına katılacak olan takımların oyuncuları Nüfus cüzdan asıllarını getirerek rakipler bir birine göstermek ve mütabık kalarak sahaya çıkacaklardır. Saha içerisine takım oyuncularından ve takım sorumlularından başkası kimse alınmayacaktır. 
 3.  
 4. Maç sonuçları berabere bitmesi halinde tur atlayacak takımlar penaltılarla belirlenecektir.Dernek Gelirlerinin toplanmasında kullanılmak üzere ..... serisinden Sıra No : 0000....-0000..... arası  .......(......) cilt Alındı Belgesinin matbaada bastırılmasına ve matbaadan almaya sayman üye ........................................' ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Derneğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunan; .............................................,  ............................................, .............................................,  ve ........................................'in üyelik talepleri yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliklerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ..................................... başkanlığında ......./......./20..... tarihinde dernek merkezinde toplanarak dernek merkezinde kullanılmak üzere bir adet çalışma masası ve bilgisayar alınması için piyasa araştırması yapılarak uygun özellik ve fiyata alınmasına ve bu iş için ............................... görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz .............................. başkanlığında toplanarak derneğimiz iş ve işlemlerinde yazışmalarda, fatura ve tahsilat işlemlerinde resmi kurumlarla olan işlemler vb. işlemlerde kullanılmak üzere dernek adına kaşe ve mühür bastırılmasına, bu işlemler için ......................................'ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz ................................... başkanlığında toplanarak dernek üye aidatlarını bağış ve yardımlar ile diğer finansal işlemler için bankada hesap açılması ve bu işlemler için ...........................................'nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulumuz ................................... başkanlığında toplanarak dernek işlemlerinde kullanılması gerekli olan vergi numarasının çıkartılmasına ve bu işlemler için .................................................. nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz ............................. başkanlığında ........./........../20...... tarihinde dernek merkezinde toplanarak Yönetim Kurulumuzun ...../......./20.... Tarih ve ...... Sayılı kararlarına istinaden alımı yapılan malzemenin faturası olan ......../......./20...... tarih ve ....... nolu  .............................. TL- tutarındaki miktarın ödenmesine karar verilmiştir.

......./......./20....... tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan Genel Kurul kararı gereğince derneğimizin isminin baş kısmına 5253 sayılı Dernekler Kanunu,nun 28 nci maddesi gereğince izin alınmak suretiyle ....................................... kelimesinin getirilmesine, gerekli evrakların tamamlanarak ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz ......../......./20..... tarihinde toplanarak, tüzüğümüzde bulunan hüküm ve genel kuruldan alınan yetki ile ......................İlinde ...................ilçesinde dernek şubesinin açılmasına, bu konu ile ilgili olarak;
1-.............................................................,
2-.............................................................,
3-..............................................................'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.


Yönetim Kurulumuz .....................................başkanlığında toplanarak dernek kasasında kalacak para
miktarının …………….. TL olması hususunda oy birliği ile karar almıştır.


Yönetim kurulumuz   .../.../20...   tarihinde  toplanmış,   tüzüğümüzde bulunan hüküm ve genel kuruldan alınan yetki ile kurulmuş/kurulacak olan ................  isimli federasyona derneğimizin kurucu   /   üye olmasına,   bu   konu   ile   ilgili   olarak 1- ...............,   2-..............., 3- .................. 'in kurucu/delege olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulumuz .../.../20...  tarihinde        toplanarak,  .................. isimli şahıs tarafından  ………… ili/…………… lçesi  ……............. Mahallesi......................... Sokak  No:.....  da temsilcilik açılması konusunda ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulumuz .../.../2...  tarihinde    toplanarak, merkezi .............. adresinde bulunan ............. isimli   dernek /  kuruluş /  vakıf tan  ................ bankasına  gönderilen ............  Euro/Dolar/TL'  yi  almak amacıyla    "Yurt Dışından Yardım    Alma Bildirimi"nin hazılanarak ilgili  mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir

Yönetim   kurulumuz   .../..,/20..   tarihinde  toplanarak,   dernek/vakıf tüzüğümüzün ilgili maddesine göre .............  ülkesi ...... sayılı adreste   şube   açılmasına/uluslararası faaliyette bulunulmasına bu konu ile ilgili olarak, 1- ........, 2- .......... , 3- .......... 'in   görevlendirilmesine,   gerekli evrakların tanzim edilerek ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir

Yönetim   kurulumuz .../.../20..   tarihinde  toplanarak,   üyelerimizin istirahatını temin amacıyla ............... sayılı adreste demek lokali açılmasına, ............... isimli   şahsın   sorumlu müdür olarak görevlendirilmesine, lokal yönergesinin dernek tarafından hazırlanmasına, gerekli evrakların temin edilerek mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulu .../.../20.. tarihinde toplanarak, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesine göre derneğimizin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için konu ile ilgili evrakların tamamlanarak ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu .............. başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Derneğimizin ../../20.. tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu aşağıda gösterildiği şekilde görev dağılımı yapılmasına, 1-Yönetim Kurulu Başkanı ...... 2-Ynt.Krl. Bşk.Yrd. ...... 3-Yönetim Kurulu Sayman ..... 4-Yönetim Kurulu Sekreteri ...... 5-Yönetim Kurulu Üyesi .....  karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ......... başkanlığında  .../.../20.. tarihinde dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  ..........  Matbaasında, (A) serili 000001’de başlayıp, 000500’de biten (10) on  Cilt Alındı belgesi  (Bağış Makbuzu), (A) serili 000001’de başlayıp, 000250’de son bulan (5) beş cilt Gider Makbuzu, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000100’de son bulan (2) beş cilt Ayni Yardım Alındı Belgesi,
(A) serili 000000l’de başlayıp, 0000250’de son bulan (5) beş cilt Ayni Yardım Teslim Belgesi bastırılan  tüm ciltlerin saymanımız ...........  tarafından Matbaadan teslim alınmasına,  karar verilmiştir.


Yönetim kurulu toplanarak mülkiyeti .......... isimli şahsa ait,...... ili .....   ilçesi .......  mahallesi, ..... sokağı .....  mevkiinde kain ve tapunun .......  pafta, ......  ada ve ......  parselinde kayıtlı, .........  yüzölçümlü kargir apartman nitelikli, ana gayrimenkulde .....  arsa paylı, ......  kat .... bağımsız bölümün ..... TL bedelle satın alınmasına, Tapu Müdürlüğünde derneğimiz adına satın alma işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu üyesi ve  ........... T.C. kimlik   nolu ................. 'in   yetkili   kılınmasına,   gerekli işlemler  için   ilgili   mülki   idare   amirliğine   müracaat  edilmesine   karar verilmiştir.

Geliri yönetim ve lojistik merkezleri kiralamak, satın almak, veya inşa etmek, demirbaş ihtiyaçlarını temin etmek, yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere araçlar satın almak, yaklaşan kış nedeniyle yoksul ailelere kömür vb. yakacak yardımında bulunmak, sosyal incelemeleri tamamlanan mağdur ailelerin gıda, giyim, nakit, sağlık, barınma, eğitim vb. yardım taleplerini karşılamak amacıyla bankalarda TL, EURO, USD cinsinden hesap açtırmak suretiyle, yönetim kurulu sorumluluğunda yetki verilen, ................  tarafından 1 yıl süre ile Türkiye genelinde yardım toplanmasına,  gerekli  işlemler için  ilgili  mülki  idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Geliri yönetim ve lojistik merkezleri kiralamak, satın almak, veya inşa etmek, demirbaş ihtiyaçlarını temin etmek, yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere araçlar satın almak, yaklaşan kış nedeniyle yoksul ailelere kömür vb. yakacak yardımında bulunmak, sosyal incelemeleri tamamlanan mağdur ailelerin gıda, giyim, nakit, sağlık, barınma, eğitim vb. yardım taleplerini karşılamak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa istinaden çıkarılan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin  9  uncu  maddesinde  belirtilen esas ve  usullere  uyulmak şartıyla, yüz çift yapraklı 1.00 TL lik cilt, 5.00 TL. lik cilt, 10.00 TL.  lik    cilt olmak üzere toplam     cilt ve toplam  TL   tutarında   maktu   makbuz   bastırılarak   yönetim   kurulu sorumluluğunda yetki verilen   tarafından bir yıl süre ile Türkiye genelinde yardım toplanmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yönetim  kurulumuzca;  dernek tüzüğündeki  amaçları  gerçekleştirmek  üzere      .../.../2...      tarihinde,      saat  ……..'  de……………………… adresinde …………………………. Sanatçıların katılımı ile bir konser düzenlenmesine, konser ile ilgili olarak 50 adedi protokole ayrılmak üzere, tanesi .............  TL'den ..............  adet, toplam ................TL'lik davetiye bastırılarak, yönetim  kurulu üyelerimiz    ve tarafından  ilimiz dahilinde davetiye satmak suretiyle yardım toplanmasına ilişkin ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir,

Geliri, ............................................kullanmak  amacıyla, Türkcell, Telsim ve Avea GSM Operatörlerinin tahsis edeceği SMS mesaj numarası   üzerinden   1   mesaj   bedeli  ..................    TL  nin  yönetim   kurulu sorumluğunda yetki verilen ................................  tarafından ...............genelinde 1 yıl süre ile yardım toplanmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Derneğin ilk genel kurul toplantısının .../.../20.. tarihinde, saat:....' de..... adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde .../../20.. tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (gazette ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta ile) karar verilmiştir. 
Gündem : 
1) Açılış ve yokla 
2) Divan başkanlığı seçimi 
3) Saygı duruşu ve istiklal marşı 
4) Yönetim kurulu başkanının konuşması 
5) Dernek organlarının seçimi 
6) Dilek, temenniler ve Kapanış


Yönetim Kurulu ............... başkanlığında toplanarak .../.../20...  tarihinde dernek merkezinde toplanarak  Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı .../.../20.. ....... günü Saat:10,00’da  Dernek Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  .../.../20...  tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanılmasına, gündemin gazetede ilan edilmesine,
GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama,
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
5-Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6-Organ Seçimleri,
7-Dilek ve temenniler kapanış.

İletişim

Adres :

 • SARIGAZİ MH. KARAGÖZ SK. No1/9
 • İstanbul - Sancaktepe

Hakkımızda

Sitemizden yeni güncel gelişmeleri takib etmek ve bizi takip etmek için mail adresinizi kaydedebilirsiniz.

İletişim